BREEAM-NL

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is er voor kantoren, retail, scholen, industriële gebouwen, woningen, bijeenkomst- en logiesfuncties en datacenters.

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord. Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen: het gebouw (asset), het beheer en het gebruik. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

Met BREEAM-NL worden gebouwen beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

Een expert levert het bewijs dat de installatie voldoet aan eisen voor duurzaamheid. Een assessor controleert (valideert) het bewijs en geeft het duurzaamheidscertificaat voor het duurzaamheidslabel uit.

Wim Meijer is BREEAM-NL Expert en Assessor voor BREEAM-NL Nieuwbouw & Renovatie en BREEAM-NL In Use. Als expert en assessor kan Meijer verduurzaamt u assisteren bij het behalen van BREEAM-NL certificaat op uw portfolio of een afzonderlijk gebouw.

Wilt u contact opnemen over BREEAM-NL In Use, stuur dan een e-mail of vul het contactformulier in. Aanvullende informatie leest u op www.breeam.nl

De Dutch Green Building Council (dgbc) is in Nederland de autoriteit op het gebied van BREEAM-NL. Meijer verduurzaamt is participant van de dgbc.

EPBD-keuring

Gebouwbeheerders moeten eens in de vijf jaar hun airconditioningsystemen laten keuren. Dit is sinds 1 december 2013 wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt al vanaf een (cumulatief) koelvermogen van meer dan 12 kW.

De keuringen moeten worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij die gebruikmaakt van gecertificeerde deskundigen. Deze deskundigen zijn EPBD-inspecteur. In eerste instantie lijkt zo’n verplichting een last. Het levert u als gebouwbeheerder echter ook belangrijke voordelen op.

De EPBD-B inspecteur stelt maatregelen voor om het energieverbruik en de kosten te verlagen. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit en onderhoud(!) van de installatie(s) en kan de keuring al een eerste opstart zijn naar een duurzame gebouwcertificering zoals BREEAM In Use, wat het imago van het gebouw verbeterd.

Verplichte keuring

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is de verplichte keuring van airconditioningsystemen. Het is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen.

Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. De kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Inzicht in de kosten volgt uit de keuring. Bovendien heeft u 5 tot 35 procent minder kans op storingen en kunnen de gebruikers van uw gebouw veiliger, gezonder en comfortabeler werken.

Ik ben EPBD-B inspecteur en mag daarmee de keuring uitvoeren

Contact opnemen over deze keuringen? Stuur dan een e-mail of vul het contactformulier in.

Meer informatie over EPBD leest u op www.epbd-inspectie.info

Meijer verduurzaamt is trots om te werken voor

Meer weten over wat Meijer verduurzaamt voor u kan betekenen?

Neem contact op