Advies

Advies van Meijer verduurzaamt helpt u om de mogelijkheden voor een duurzame binnenklimaatoplossing voor gebouwen/bedrijven of een goed werkend proces in praktijk te brengen. Alle facetten en de gehele levenscyclus van de installatie/het gebouw worden in dat advies meegenomen.

 • Installatiescan, desgewenst met EPBD-B inspecties
 • Probleemanalyse
 • Leverancierskennis en vergelijkingen van producten (zodat u gefundeerde keuzes kunt maken)
 • Energieadvies op basis van werkelijke besparing (TCO)
 • Opstellen van programma van eisen (PVE)
 • Conflictbemiddeling (technische onafhankelijkheid!)
 • Second opinion, offertebeoordeling

Hierbij helpt de kennis van de EPBD en BREEAM-NL. Let op: een goede installatie in een verkeerd gebouw levert geen goed resultaat op!

Ontwerp

Een ontwerp is de basis van elke klimaat- of koelinstallatie. Op grond van de klantwens en het budget, van eenvoudige schets tot een detailontwerp.

 • Concept-ontwerpen bestaand vastgoed en nieuwbouw
 • Detailontwerp en tekenwerk
 • Budgetbegrotingen
 • Berekeningen

Onderzoek

Klimaat- of koelinstallaties doen niet altijd wat ervan wordt verwacht. Gevolg: klachten bij de gebruikers, ondeugdelijke eindproducten, onnodig hoog energieverbruik.

Meijer verduurzaamt

 • brengt de klachten en de oorzaken in kaart
 • vergelijkt ontwerp met de actuele praktijk
 • zorgt voor goede analyse en stelt de oplossingen voor
 • maakt gebruik van metingen op het gebied van temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2-gehalte, luchtsnelheden, geluid en zo nodig thermografie.

In een document worden de onderzoeksresultaten gerapporteerd en toegelicht. Dit kan de basis zijn voor een programma van eisen (wanneer een opdracht tot verbetering van de installatie wordt aanbesteed).

Inspectie

Inspectie van klimaat- of koelinstallaties kan een onderdeel zijn van een breder onderzoek.

Bij Meijer verduurzaamt kunt u terecht voor tal van inspecties, zoals

 • het deel commissioning (MAN1) binnen BREEAM-NL nieuwbouw en renovatie.
 • in kaart brengen in hoeverre de installatie is gebouwd conform de eisen door dit aan de hand van documenten te verifiëren.
 • EPBD-inspecties, ook wel de ‘verplichte aircokeuring’ genoemd.
 • second opinions.

Bovenop de wettelijke verplichte keuringen kunt u een grondig advies krijgen hoe u energie kunt besparen. Dit advies is gestoeld op een ferme dosis theoretische en praktische kennis van klimaatinstallaties en onderdelen.

Meijer verduurzaamt is trots om te werken voor

Meer weten over wat Meijer verduurzaamt voor u kan betekenen?

Neem contact op