Stopaq heeft Meijer verduurzaamt ingehuurd omdat het bedrijf al jaren klachten had over de klimaatinstallatie. Ook was er twijfel over de werking.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de uitgangspunten bij het ontwerp, de toegepaste VRF-installatie, de ventilatie en de manier van monteren. De kwaliteit van het gebouw en de geschiktheid van de toepassing van het lucht-warmtepompsysteem zijn onder de loep genomen. Thermografisch onderzoek legde gebreken aan het gebouw bloot en bracht aan het licht dat de installatie niet correct was ontworpen. Een uitgebreide rapportage werd voorzien van een advies met als doel comfortverbetering voor de gebruikers.